آمبولانس

چیزی از آمبولانس ویژه حیوانات میدانید ؟ میتوانید تنها با یک تماس جهت استفاده از خدمات آمبولانس با بخش پذیرش هماهنگ کنید .آمبولانس بیمارستان به شکل یک درمانگاه کوچک سیار طراحی شده که در مواقع ضروری  خدمات لازم را در محل، به حیوان خانگی شما ارائه میدهد.بیمارستان دامپزشکی تهران به منظور همکاری با دیگر بیمارستان ها وکلینیک ها آمبولانس خود را برای انتقال حیوانات به بیمارستان و استفاده از بهترین و پیشرفته ترین و به روز ترین خدمات دامپزشکی در اختیار آن ها قرار می دهد.