بخش MRI

بزودی اولین بخش MRI دامپزشکی در سطح کشور در بیمارستان دامپزشکی تهران راه اندازی می شود. این بخش همانند تمامی بخش های بیمارستان دامپزشکی تهران برای اولین بار در این بیمارستان راه اندازی می شود.

MRI یکی از پیشرفته ترین راه های تصویر سازی در علم پرشکی است که به واسطه امواج مغناطیسی می تواند از چگونگی قرار گرفتن و سلامت بافت های داخلی (بافت نرم)، که با اشعه ایکس امکان بررسی آن ها وجود ندارد، مانند مفاصل، تاندون ها و سیستم اعصاب مرکزی(مغز و نخاع) مطلع گردید.

متاسفانه تا به امروز استفاده از این تکنولوژِی ارزشمند در ایران ممکن نبود که با همت بیمارستان دامپزشکی تهران می توان از این به بعد از این تکنولوژِی پیشرفته در ایران هم بهره برد.