آزمایشگاه

پس از مراجعه بیمار به بخش پذیرش و شروع فرایند درمان چنانچه دکتر در بخش داخلی پس از معاینه به مورد خاصی شک کند برای درمان بهتر بیمار اقدام به انجام آزمایش می کند. این آزمایش ها شامل:

CBC: مربوط به عفونت حیوان.

CBT: مربوط به اندازه گیری فاکتور های بیوشیمیایی کامل خون.

 آزمایش کامل ادرار: شامل بررسی فاکتورهای موجود در ادرار و آنالیز کامل ادرار برای بررسی عفونت و سنگ های دستگاه ادراری.

 آزمایش کشت قارچ و باکتری و انگلی: زمانی که حیوان درگیری پوستی یا خارش داشته باشد.

آزمایش پاتولوژی(آسیب شناسی): به منظور تشخیص ماهیت تومور پس از جراحی و برداشتن تومور.

آزمایش سرمی و هورمونی: در زمانی که حیوان شما چاقی یا لاغری مفرط دارد که شامل آزمایش های (TSH_T4_T3_cortisol) می شود.

آزمایش تعیین جنسیت(مخصوص پرندگان): به منظور تعیین دقیق جنسیت طوطی سانان آزمایش کرووموزومی انجام می شود.که لازمه آن فقط یک قطره خون بر روی کاغذ A4 می باشد.

بیمارستان دامپزشکی تهران آماده همکاری با دیگر بیمارستان ها و کلینینک ها می باشد. برای اینکار پیک بیمارستان بصورت رایگان نمونه را گرفته و در سریع ترین زمان به آزمایشگاه منتقل می کند و پس از انجام آزمایش ابتدا از طریق telegram و سپس از طریق پیک در سریع ترین زمان برای شما ارسال می گردد.

برای آشنایی با بخش آزمایشگاه از اینجا وارد شوید.

برای دیدن ویدیو مربوط به آزمایش CBC بر روی اینجا کلیک کنید.

برای دیدن ویدیو مربوط به تیتر هاری بر روی اینجا کلیک کنید.