خدمات رسانی شبانه روزی

بیمارستان دامپزشکی تهران به عنوان اولین بیمارستان دامپزشکی کشور به صورت شبانه روزی در تاریخ 1382/2/20 درخیابان کامرانیه گشایش یافت .بیمارستان دامپزشکی تهران نخستین بیمارستان تخصصی دامپزشکی نه تنها در تهران بلکه در ایران است که به صورت شبانه روزی به شما خدمات می‌دهد. همچنین پت شاپ بیمارستان نیز به عنوان اولین پت شاپ ایران تا ساعت 12 شب آماده خدمت رسانی می باشد.

آیا از تنوع این خدمات دربیمارستان دامپزشکی تهران اطلاع دارید و میدانید تمامی نیازهای تشخیصی، درمانی، بهداشتی، دارویی، غذایی، پوشاک و.... حیوان خانگی خود را می‌توانید بدون اتلاف وقت با مراجعه به بخش‌های مختلف بیمارستان تامین کنید.