کلینیک تغذیه و کنترل وزن

کلینیک تغذیه و کنترل وزن

برای بیشتر حیوانات خانگی پزشکان توصیه می‌کندوضعیت بدن آن ها بررسی شود. اگر شکم آنها آویزان است  این یک مشکل است. همچنین شما باید دنده‌های حیوان خانگی خود را احساس کنید. وقتی که دست به شکم آنها می‌زنید دنده‌های حیوان خانگی خود را زیر دست احساس کنید. اما برای حیوانات خانگی دیگری مانند پرندگان، خرگوش‌ها سخت هست که تشخیص داد و باید به دامپزشک مراجعه کرد. پزشک متخصص پرندگان و حیوانات توصه میکنند برای تعیین کردن این که یک حیوان چاق است یا اضافه وزن دارد باید ازچیزی به نام bcs که نمره و وضعیت بدنی را مشخص می‌کند استفاده کنید.او به جرم ماهیچه‌های لاغر، اندازه و سایز حیوان و جایی که وزن و چاقی اضافه شکم معلوم است نگاه و توجه می‌کند.

پزشکان توصه دارند که: اضافه وزن حیوانات خانگی می‌تواند باعث اذیت آنها در بیماری های  آرتروزها، نوع دوم دیابت، فشار خون بالا، شود. تحقیقات نشان می‌دهد که این بیماری‌ها با موضوعات چربی و اضافه وزن مرتبط هستند و بر کیفیت زندگی حیوان خانگی تاثیر می‌گذارد.حال اگر می‌خواهید حیوان خانگی‌شما خوشحال‌ زندگی کند باید وزن او را کنترل کنید

برای آشنایی با تیم درمانی از اینجا وارد شوید.