همکاری با ما

لطفا برای دریافت فرم استخدام بر روی لینک زیر کلیک نمایید، پس از پرینت و تکمیل فرم به همراه فرم تکمیل شده جهت انجام مصاحبه به بیمارستان دامپزشکی تهران مراجعه نمایید.

دانلود فرم همکاری با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با روابط عمومی بیمارستان در ارتباط باشید

تلفن تماس : 0212151 داخلی 226