بخش آندوسکوپی

در مواقعی که بیمار در اثر خوردن اجسام خارجی (foreign body) دچار انسداد می شود عمل آندوسکپی کمک بسیار مفیدی به حیوان می کند تا در سریع ترین زمان ممکن متخصصان بیمارستان دامپزشکی تهران با کمک دستگاه آندوسکپی جسم خارجی را تشخیص داده و اقدام به خارج کردن آن جسم با این دستگاه نماییند.

بیمارستان دامپزشکی تهران مجهز به این دستگاه بوده و عمل آندوسکپی را برای شما در سریع ترین زمان انجام می دهد.

برای دیدن ویدیو مرببوط به آندوسکوپی بر روی اینجا کلیک کنید.