آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی تهران، با داشتن بخش‌های جامعی نظیر بیوشیمی، هماتولوژی، قارچ، میکروب، پاتولوژی، سرولوژی و سیتولوژی آزمایش‌های دقیقی را روی حیوان انجام می‌دهند تا ریشه بیماری او به دقت شناسایی و کارهای لازم جهت رفع بیماری صورت بگیرد. هر آزمایشگاه باکیفیتی دارای دو رکن اصلی تجهیزات مدرن و باکیفیت و اپراتورهای متخصص و کاربلد است. آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی تهران هم با داشتن بهترین و به‌روزترین تجهیزات آزمایشگاهی و اپراتورهای حرفه‌ای و .آزمایشکاه بیمارستان دامپزشکی تهران آژمایش تیتر هاری مورد تایید اتحادیه اروپا را نیز انجام میدهد..متعهد به طور شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به نیازهای حیوانات است.