داخلی

حیوانات پس از پذیرش در بخش پذیرش بیمارستان دامپزشکی تهران، وارد بخش داخلی می‌شوند. در این بخش متخصصان با چک آپ حیوان و مطالعه وضعیت عمومی حیوان، تجویزهای لازم را برای او انجام می‌دهند و براساس نیاز، حیوان را به بخش‌های دیگر بیمارستان انتقال می‌دهند. در بخش داخلی با بررسی علائم مختلف حیوان، تشخیص اولیه داده می‌شود تا دیگر بخش‌های بیمارستان با آگاهی از این تشخیص، فرایند درمان حیوان را درست و هدف‌دار انجام دهند.