داروخانه

داروخانه بیمارستان دامپزشکی تهران با کادری مجرب و متخصص عرضه کننده تمامی داروها و مکمل ها  و محصولات بهداشتی و درمانی متخصصی سگ و گربه و تمامی حیوانات خانگی ، همچنین ساخت داروهای ترکیبی و داروهای نایاب می باشد.