درباره ما

بیمارستان دامپزشکی تهران بعنوان اولین مرکز بیمارستانی شبانه روزی در کشور در تاریخ 20/2/1383افتتاح گردید . از اهداف مهم گشایش بیمارستان توسعه بخش درمانی حیوانات خانگی بکارگیری نیروهای متخصص و تمرکز بخشهای درمانی مورد لزوم میباشد. هم چنین درمان و پیگیری تخصصی بیماریهای پیچیده و تکمیل پروژه های تحقیقاتی به منظور اعتلای علم دامپزشکی نیز از اهداف علمی وفرهنگی این مرکز قلمداد میشود . پس از طی 6سال فعالیت مرکز هم اکنون بیمارستان دامپزشکی تهران در چندین بخش وبا حضور بیش از 50نیروی علمی واداری و بیش از هزاران مراجعه کننده آماده ارائه کلیه خدمات به حیوانات خانگی می باشد . از بخشهای این مرکز می توان به بخشهای داخلی جراحی رادیولوژی و سونوگرافی دندانپزشکی آزمایشگاه پرندگان و حیوانات خاص بستری و پانسیون فروشگاه آرایشگاه و شستشو و قسمت مشاوره بیمارستان اشاره کرد . هم اکنون نیز بیمارستان در را ستای اهداف از پیش تعیین شده در صدد بهبود کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده می باشد.بیمارستان دامپزشکی تهران به عنوان اولین بیمارستان دامپزشکی کشور به صورت شبانه روزی در تاریخ 20/02/83 در خیابان کامرانیه ( مناطق شمال شهر تهران ) گشایش یافت.